Dobrý deň.

Moje meno je Katarína Roth Neveďalová.

V nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na Slovensku 8. júna 2024, sa uchádzam o vašu dôveru ako číslo 5 na kandidátke strany SMER – sociálna demokracia. Som pripravená aj naďalej presadzovať vaše záujmy a potreby v Bruseli tak, aby Slovensko bolo rešpektovaným a suverénnym členom Európskej únie.

Katarína Roth Neveďalová

Dôvody prečo krúžkovať číslo 5

Politická skúsenosť

V európskej politike sa pohybujem približne 20 rokov. Počas môjho prvého mandátu (2009 - 2014) v Európskom parlamente, kde som bola zvolená ako najmladšia slovenská europoslankyňa, som dosiahla výrazné úspechy v oblastiach podpory mládeže, vzdelávania a podpory žien, ako aj v spolupráci s Východnou Európou a Áziou. Ako prvá Slovenka som bola v roku 2010 zvolená za Europoslankyňu roka spomedzi všetkých europoslancov.

V súčasnom období som sa v Európskom parlamente špecializovala na témy z oblasti poľnohospodárstva.

Pôsobila som v diplomacii na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli, ale aj ako poradkyňa podpredsedu vlády SR. Bola som trojnásobne zvolená a najdlhšie úradujúca viceprezidentka Strany európskych socialistov (2012-2022). V roku 2022 ma zvolili za viceprezidentku Socialistickej internacionály.

20 rokov pracujem na Medzinárodnom oddelení strany SMER-SD, ktoré 14 rokov ako medzinárodná tajomníčka aj vediem.

Bezpečie

V Európskom parlamente som bránila a budem naďalej brániť Slovensko a našu vládu pred útokmi progresívnych vlastizradcov, ktorí klamú o svojej vlasti a ohovárajú Slovensko v zahraničí.

Odmietam pokus premeniť Európsku úniu na vojnovú organizáciu. Vstupovali sme do nej ako do mierového projektu a takou aj musí zostať.

Pomoc poľnohospodárom

Poľnohospodárskemu sektoru sa chcem venovať aj naďalej. Mojou prioritou bude snaha o prehodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky a súvisiacich predpisov tak, aby tieto neprinášali nezmyselné obmedzenia a zvýšenú záťaž pre poľnohospodársky sektor. Budem ďalej bojovať za vyrovnanie platieb pre našich poľnohospodárov oproti ich kolegom zo západnej Európy.

Svoju pozornosť chcem venovať eliminácii negatívnych dopadov tzv. Zelenej dohody na poľnohospodárstvo. Podporujem slovenských výrobcov a producentov potravín a snahu o väčšiu spotrebu lokálnych slovenských produktov.

Sociálna sféra

Bojujem za dobré pracovné podmienky, spravodlivé mzdy a dôstojný život. Vyrovnávanie nerovností a boj s chudobou patria k mojim základným hodnotám. Svoju pozornosť venujem ochrane zamestnancov pri nastupujúcej digitalizácii a informatizácii. Podporujem sociálne zameranú ekonomiku, zdravé podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť a spravodlivé prerozdelenie ziskov. Musíme zabezpečiť občanom dôstojný život od narodenia až do staroby, dobré vzdelanie, prácu, ale aj spravodlivý dôchodok. Podporujem znevýhodnených občanov a ich šance pre lepší život.

Novodobé ideológie nesmú nahradiť zdravý rozum!

Preto hlas ľudí musí byť vypočutý. Na vašich názoroch záleží. Liberálny progresivizmus je extrémna a protislovenská ideológia, nad ktorou musíme zvíťaziť.

Som pripravená chrániť suverenitu, národné záujmy a bojovať za Slovensko a zabrániť premene Európskej únie na „superštát“ zrušením práva veta.

Katarína Roth Neveďalová

Novinky

Dobrý deň.

Moje meno je Katarína Roth Neveďalová.

V nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na Slovensku 8. júna 2024, sa uchádzam o vašu dôveru ako číslo 5 na kandidátke strany SMER – sociálna demokracia. Som pripravená aj naďalej presadzovať vaše záujmy a potreby v Bruseli tak, aby Slovensko bolo rešpektovaným a suverénnym členom Európskej únie.